Български
()

  Междинна сума

  Връщане на продукт

  Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

  До: " Стамов Инвест " ЕООД с ЕИК 204000117

  С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите с договореното.

  Предмет на рекламацията:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Поръчано на/получено на - …………………………………

  Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):

  ·         Възстановяване на платената сума

  ·         Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

  ·         Отбив от цената

  ·         Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

  Прилагам следните документи (заградете желаната опция):

  ·         касова бележка или фактура;

  ·         протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

  ·         други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………

  Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………

  Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………

  Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………

  Дата: …………………………………

   

   


  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

  (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

   

  До _______________________________________

   

  С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………

   

  Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….

   

  Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………

   

  Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

  (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

   

  Дата: ……………………………………………

   * Задължително поле